Autismikirjon häiriö

Autismikirjon häiriö on synnynnäinen ja pysyvä aivojen keskushermoston kehityshäiriö. Diagnoosina autismikirjo on kuin suuri sateenvarjo, jonka alle mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä ja monenlaisia oirekuvia. Kun olet tavannut yhden autistin, olet todellakin tavannut vain yhden autistin. Jokaisella on omat haasteensa ja vahvuutensa.

Yleistä kuitenkin on, että autisteilla on vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa ja vuorovaikutuksessa. Autistisen ihmisen voi olla on vaikeaa ymmärtää muita tai saada itseään ymmärretyksi. Heidän voi olla vaikeaa käsittää kielikuvien merkitystä, vitsejä tai sarkasmia, koska he ymmärtävät asiat usein hyvinkin kirjaimellisesti.

Epätyypillinen tai puuttuva katsekontakti voi antaa kuvan kylmästä, epäkohteliaasta tai ujosta ihmisestä, vaikka siitä ei olisikaan kyse. Joillakin autistisilla ihmisillä esiintyy myös kasvosokeutta.

Jotkut autistiset henkilöt ovat hyvinkin puheliaita, toiset taas täysin puhumattomia. Kielellisistä vaikeuksista kärsivien ihmisten kanssa käytetään usein korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten kuvia ja tukiviittomia.

Vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä voi lukea lisää esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Papunet

Viitottu rakkaus

Käsipuhe

Vuorovaikutuksen lisäksi ongelmia ilmenee usein aistisäätelyssä, joka näkyy joko ali- tai yliherkkyyksinä. Äänet, hajut ja maut tai vaikkapa kosketus voivat aiheuttaa kuormittumista, stressiä ja kovaa ahdistusta. Monella autistilla on myös liitännäisdiagnooseja, kuten esimerkiksi epilepsia tai kehitysvamma.

Vaikka häiriö vaikeuttaa elämää tietyillä osa-alueilla, voi siitä olla myös paljon hyötyä. Autismikirjoon kuuluvalla ihmisellä voi olla esimerkiksi erittäin hyvä muisti tai hän voi olla erityisen tarkka pienissä yksityiskohdissa, joihin muut eivät edes kiinnitä huomiota. Autistinen ihminen voi siis pärjätä esimerkiksi korkeakouluopinnoissa.

Voit lukea lisää autismista ja autismikirjon häiriöstä täältä:

Autismi – ja aspergerliitto

Terveyskirjaston artikkeli autismikirjosta

Autismi Wikipediassa

Jaa tämä: